Uvod O spolocnosti Objednavanie Ordinacne hodiny Poradna


Členská karta ročnej zdravotnej starostlivosti

Zakúpením tejto karty je klientovi zabezpečená bezplatná celoročná zdravotná starostlivosť vo všetkých ambulanciách našej spoločnosti, ktorá je hradená z verejného poistenia. Samostatne hradené sú iba špeciálne zdravotné výkony.
.
Popis karty:
Pre majiteľa karty sú poskytnuté nasledovné služby:
1. Bezplatné čerpanie lekársky doporučených vyšetrení a liečby, pričom samostatne hradené sú len nadštandardné diagnostické a terapeutické výkony (viď nižšie);
2. Objednanie a vybavenie podľa dohodnutého termínu;objednanie na na doplňujúce vyšetrenia v spolupracujúcich zdravotných zariadeniach
3. Bezplatné doporučenie systému prevencie a zdravého životného štýlu;
4. Bezplatné konzultácie cez web v príslušnej zdravotnej oblasti;
5. Bezplatné vypísanie a doručenie receptu v odôvodnených prípadoch (na požiadanie a so súhlasom klienta);
6. Telefonické príp. e-mailove informovanie o laboratórnych a iných doplňujúcich výsledkoch lekárom do 24h
7. Automatické zasielanie informácií (e-mail) o nových produktoch, trendoch i akciách;
8. Bezplatné špeciálne hematologické a biochemické vyšetrenia v prípade indikácie vyšetrujúcim lekárom, hradené klientom v prípade vlastnej žiadosti
9. Bezplatné doporučenie a zabezpečenie vyšetrení v spolupracujúcich zariadeniach.

Služby sú poskytované v ordinačných dňoch a hodinách platných pre jednotlivé ambulancie.

* sú to všetky ambulancie, ktoré vlastní, resp. zastrešuje spoločnosť MediAmbul.

Cena karty:
Cena členskej karty na jeden (1) rok je 398,33 EUR/12 000 Sk.

Upozornenie:
Na všetky hradené nadštandardné diagnostické a terapeutické výkony bude mať držiteľ členskej karty poskytnutú 20% zľavu z ceny podľa aktuálne platného cenníka (vrátane všetkých rehabilitačných procedúr).
.
  
Bonus karty

Zlatá (Golden) vernostná karta

Členská karta ročnej zdravotnej starostlivosti

Ambulantné platobné karty

Podnikové platobné karty

.
Ambulancie

Interná ambulancia

Chirurgická ambulancia

Očná ambulancia


Tel.: (421)(2) 65 93 34 25
Mobil: 0908 744 558

© Copyright 2005 - 2021 medi-as & eDevelopment
Pripomienky a námety posielajte na info@medi-as.sk